Związek Gmin "KWISA"

Get Adobe Flash player

Gmina Lubomierz

            Gmina Lubomierz jest typową gminą miejsko – wiejską, która położona jest na terenie województwa dolnośląskiego, w centralnej części powiatu lwóweckiego. Położenie gminy w wyżynnym krajobrazie, wśród malowniczych dolin i wzgórz zachęca do jej odwiedzania i wypoczynku na łonie natury.

            Jedynym miastem i jednocześnie siedzibą Gminy jest Lubomierz, miasteczko kojarzone przede wszystkim z Ogólnopolskim Festiwalem Filmów Komediowych. „Filmowe miasteczko” otulone jest przez 13 sołectw: Chmieleń, Golejów, Janice, Maciejowiec, Milęcice, Oleszna Podgórska, Pasiecznik, Pławna Dolna, Pławna Górna, Pokrzywnik, Popielówek, Radoniów i Wojciechów. W Lubomierzu mieści się dawny budynek klasztoru Benedyktynek, który miał wpływ na historię i dzieje 13 wymienionych wyżej wiosek. Świadczą o tym rozmieszczone na ich terenach liczne kapliczki przydrożne, krzyże i figury świętych.             

            Poza pięknym krajobrazem atrakcyjność Gminy podnoszą liczne sakralne i świeckie zabytki. W Lubomierzu, oprócz wspomnianego wyżej zespołu budynków dawnego klasztoru, są to  przede wszystkim: rynek o średniowiecznym układzie urbanistyczno – przestrzennym, ratusz i okalające go kamienice, budynek dawnego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego, Kościół p.w. św. Maternusa i Wniebowzięcia NMP, Kościół p.w. św. Krzyża oraz Kościół cmentarny p.w. św. Anny. Oprócz tych zabytków dodatkową atrakcję turystyczną stanowi Muzeum Kargula i Pawlaka, w którym zgromadzone zostały rekwizyty filmowe z komedii „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych”  i „Kochaj albo rzuć” Sylwestra Chęcińskiego.

            Na terenie gminy Lubomierz na szczególną uwagę zasługuje Zamek Śląskich Legend w Pławnej Górnej, królestwo Dariusza Milińskiego wszechstronnego artysty i założyciela Grupy Plastycznej Pławna 9, słynącej z barwnych happeningów i przedstawień ulicznych. W tym magicznym miejscu ze wszystkich zakamarków spoglądają na gości cudaczne rzeźby, przywołujące na myśl świat baśni. W maju tego roku pan Miliński otworzył Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych, które już stało się niebanalną atrakcją turystyczną.

            Zarówno bogata historia miasteczka Lubomierz, zabytkowe obiekty, jak i walory przyrodnicze zachęcają do odwiedzin coraz większą liczbę turystów. Liczne obiekty agroturystyczne dają możliwość odpoczynku na łonie natury i złapania oddechu od miejskiego zgiełku. Dodatkową atrakcją, zarówno dla turystów jak i przede wszystkim koneserów filmów komediowych jest organizowany co rok, w sierpniu, Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych.

  

Zdjęcie - Andrzej Bojko

Zdjęcie - p. Seremiak 


Zdjęcie - Janusz Wilk

Zdjęcie - Janusz Wilk


Zdjęcie - Andzelika Lampart


Zdjęcie - Andzelika Lampart