Związek Gmin "KWISA"

Get Adobe Flash player

Schronisko dla zwierząt małych Schronisko w Lubańskim Wielkim Lesie

W dniu 16 listopada 2014r. rozpoczęło działalność schronisko dla bezdomnych zwierząt małych, Przylasek 18, 59-816 Platerówka

 

Zadanie to możliwe było do wykonania dzięki wpłatom gmin – członków Związku dotacji i pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Nazwa zadania: „ Wykonanie I etapu etapu robót budowlanych związanych utworzeniem schroniska dla zwierząt małych w Lubańskim Wielkim  Lesie, gmina Platerówka”

 

Ogólna wartość przedsięwzięcia netto: 1.481.161,24

 

Dofinansowanie z WFOŚiGW:

 

- dotacja: 135.000,00 zł

- pożyczka 145.000,00 zł

 

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

 

Link do strony Funduszu W dniu 16 listopada 2014r. rozpoczęło działalność schronisko dla bezdomnych zwierząt małych, Przylasek 18, 59-816 Platerówka

 

Zadanie to możliwe było do wykonania dzięki wpłatom gmin – członków Związku dotacji i pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.