Gmina Warta Bolesławiecka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powierzchnia

110,9 km

Liczba mieszkańców 8864

Gmina Warta Bolesławiecka, w skład której wchodzi dziesięć sołectw, leży w powiecie bolesławieckim w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Krajobraz gminy tworzą tu liczne wzgórza i grzbiety wododziałowe. Przez teren gminy biegnie  międzynarodowa magistrala kolejowa E30 oraz autostrada A4. Czyste powietrze, bogactwo środowiska przyrodniczego oraz duża powierzchnia lasów tworzą swoisty mikroklimat.

 

ZARYS HISTORYCZNY

Pierwsza wzmianka o Warcie bolesławieckiej, ówczesnej osadzie granicznej na stylu terytorium lwóweckiego i bolesławieckiego pochodzi z dokumentu lokacyjnego Lwówka Śląskiego z 1217 roku.

 

PRZYRODA, WYPOOCZYNEK, REKREACJA.

Gmina Warta Bolesławiecka charakteryzuje się ciekawym zróżnicowanym położeniem geograficznym. Część południowa gminy to rejon Pogórza Kaczawskiego charakteryzujący się występowaniem licznych wychodni skał podłoża osadów kenozoicznych tworzących wyraźne wzniesienia i garby. Przez Środek gminy prowadzi wąska dolina rzeki Bobrzycy - prawobocznego dopływu rzeki Bóbr. Każdego turystę odwiedzającego gminę urzeknie krajobraz z łagodnymi, rozległymi pagórkami, zalesionymi wzgórzami oraz wąskimi dolinami, w których zlokalizowane są zabudowania wsi. Idealnym miejscem do spacerów i odpoczynku wśród zieleni są dwa kompleksy parków zamkowych: w Warcie Bolesławieckiej oraz Tomaszowie Bolesławieckim. Miejscem do aktywnego wypoczynku na terenie gminy są szlaki rowerowe: czarny, czerwony, żółty, niebieski oraz  złoty z ciekawymi zabytkami 
w miejscowości Warta Bolesławiecka.

 

KULTURA

Gmina zaprasza do udziału w cyklicznych imprezach kulturalnych jak: Dożynki Gminne, koncerty zespołów muzycznych, warsztaty biblioteczne wraz z konkursami, przeglądy muzyczne (w tym kolędnicze, folklorystyczne, itp.)

 

GOSPODARKA

Gmina słynie z wyrobów ceramicznych, ze szkła szlachetnego. Na terenie gminy produkty
te wytwarzają min. Zakłady Ceramiki i „ Studio Borowski Sp. z o.o w Tomaszowie Bolesławieckim.

Gmina Warta Bolesławiecka posiada wysoki poziom infrastruktury  technicznej:

100% zwodociągowania gminy

100% skanalizowania gminy

Wysoki stopień gazyfikacji

Całkowite pokrycie gminy siecią telefoniczną

Pełna segregacja odpadów

Dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych przeprowadzono modernizację dróg gminnych i parkingów przy obiektach użyteczności publicznej, a efekt to 100% dróg gminnych
o nawierzchni asfaltowej.

 

SUKCESY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

Gmina posiada certyfikat „ Gmina Fair Play”, Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, „ Dolnośląski Klucz Sukcesu”, „ Lider Polskiej Ekologii”, „ Gmina Przyjazna Środowisku”.

 

ZAKOŃCZENIE

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Gminy Warta Bolesławiecka, gdzie nie brak wspaniałych walorów historycznych i przyrodniczych. Zachęcamy do wypoczynku na łonie natury wśród ciszy oraz spokoju, do skorzystania z uprzejmości i gościnności mieszkańców.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie